Regulamin przedsprzedaży

Kurs w formie cyfrowej, „Shadow Work Program” sprzedawany jest w tzw. przedsprzedaży na podstronie www.cpnsgrow.pl/sh

Osoba, która zakupi kurs, otrzyma link i dane logowania do platformy www.kursy.cpnsgrow.pl, na której będą zamieszczane materiały kursu.

Osoba, która zakupi wyżej wymieniony kurs, otrzyma pierwsze materiały kursu 15.01.2022 po zalogowaniu się na platformę www.kursy.cpnsgrow.pl

Jeżeli zmieni się data zamieszczenia materiałów kursu na platformie,  to sprzedawca powiadomi o tym klienta mailowo na adres, który klient podał przy składaniu zamówienia co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą wysyłki

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zamieszczenia materiałów z przyczyn od niego niezależnych ale deklaruje się poinformować o tym klienta tak jak pisze w punkcie powyższym

Jeżeli z jakiegoś powodu klient nie otrzyma zamówionych materiałów to sprzedawca deklaruje się w ciągu 21 dni zwrócić pieniądze na konto bankowe z którego klient złożył zamówienie 

Powyższy punkt jest uzasadniony jedynie wtedy, kiedy klient udokumentuje iż rzeczywiście nie otrzymał zamówionych materiałów