Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie Państwa, na jakich zasadach są przetwarzane Państwa dane osobowe oraz wyjaśnienie Praw związanych z przetwarzaniem przez firmę przeznieznane.pl – Państwa danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest przeznieznane.pl Przemysław Kaczor, ul. Konina 408, 34-735 Niedźwiedź. Mail: kontakt@cpnsgrow.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie pytania, wątpliwości i wnioski dotyczące ochrony danych osobowych prosimy składać do:

cpnsgrow.pl Przemysław Kaczor

Konina 408, 34-735 Niedźwiedź

NIP: 7372211642

Mail: kontakt@cpnsgrow.pl

ZAKRES I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

    1) imię i nazwisko ew. nazwa,

    2) adres e-mail,

    dane te nie podlegają żadnej weryfikacji.

    dane rozszerzone (oprócz ww. danych):

    3) adresu zamieszkania, dane statystyczne,

    4) w przypadku osób prawnych, osób fizycznych prowadzących działalność

       gospodarczą lub innych jednostek organizacyjnych – dodatkowo nazwę firmy, jej

       adres oraz numer identyfikacji podatkowej NIP.

       Podanie powyższych danych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do

       realizacji pewnej kategorii świadczonych usług.

  1. b) dla celów statystycznych zbieramy także informacje o komputerze (dane eksploatacyjne).

    Wszelkie dane osobowe pobierane od Użytkowników przesyłane są do systemu za

    pomocą bezpiecznego protokołu SSL szyfrowanego kluczem 128-bitowym. 

    Wszystkie informacje o użytkownikach są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

 

Dane osobowe są także zbierane i przetwarzane przez cpnsgrow..pl w poniższych celach: 

  1. w celu sprzedaży produktów oraz świadczenia usług na rzecz klientów sklepu internetowego 
  2. w celu realizowania umów, dotyczących sprzedaży produktów i usług, zawieranych przez administratora danych osobowych z klientami.
  3. w celu realizowania umów osób zainteresowanych współpracą bądź pracą z administratorem. 

PAŃSTWA PRAWA

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Podanie danych osobowych na stronie internetowej cpnsgrow.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Nie wysyłamy żadnych informacji handlowych oraz treści marketingowych bez uprzednio wyrażonej zgody. Mają Państwo prawo zażądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Powyższe uprawnienia mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania przez administratora przez pomoc prawną. Profilowanie używane jest w: Facebook Pixel, w celu przygotowania najlepszej dla Państwa oferty. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

OKRES PRZETWARZANIA

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania prawnie uzasadnionych formalności realizowanych przez administratora danych, w ramach obsługi zamówień, do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z przepisów prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM

Państwa dane osobowe mogą być powierzane osobom powiązanym bezpośrednio z Administratorem danych osobowych, świadczącym usługi na rzecz administratora, w szczególności w sposób organizacyjny (obsługa klienta itp.). Dane osobowe mogą być przekazywane również zewnętrznym dostawcom usług w celu realizacji zamówień (poczta-polska, DHL), podmiotom świadczącym usługi IT (utrzymanie serwera i hostingu witryny), podmiotom świadczącym usługi prawne lub innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora na podstawie umowy powierzenia danych osobowych. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. 

Istnieje konieczność powierzania Państwa danych osobowych podmiotom zewnętrznym w celu realizacji zamówień (wysyłka) bądź spraw prawnych (księgowość, rachunki, faktury). Jednak podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

W niektórych witrynach internetowych cpnsgrow.pl można napotkać pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które witryna wysyła do komputera użytkownika w celu rejestracji jego aktywności online. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje witryn internetowych mogą przestać być dostępne.